Home

LHĐT – KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA ĐÔNG TỪ 25.12 ĐẾN 01.01.2022

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP MÙA ĐÔNG TỪ 25.12 ĐẾN 01.01.2022 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Kính thưa quý Đạo Hữu Phật tử, quý Phụ Huynh học sinh ...
+

LHĐT – TÌNH NGƯỜI TRONG MÙA COVID-19

21.09.2021 05.09.2021 Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát,Kính thưa quý Đaọ hữu Phật tử, đồng bào đồng hương gần xa, Kính niệm ân quý vị đã ...
+

LHĐT – Danh Sách Trợ Giúp Covid-19 Việt Nam

Trợ Giúp Covid-19 Việt Nam 1 Nguyễn Thị Đan Thanh 5000 kr 2 Nguyễn Thị Thiều 1000 kr 3 Hoàng Thị Dung 1000 kr 4 Nguyễn Thị Thiểu + Trần ...
+

❤ TIN VUI CHO NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID ❤

❤ TIN VUI CHO NGƯỜI BỊ NHIỄM COVID ❤ Nguyen Anh Duc Toa Thuốc Thần Kỳ. Đã cứu sống nhiều bệnh nhân đã được hồi phục. Công Thức Rất Đơn ...
+

Cuối Tuần Tư Duy

NHỮNG CÂU NÓI HAY LÀM ĐỘNG LỰC CHO TUẦN MỚI

NHỮNG CÂU NÓI HAY LÀM ĐỘNG LỰC CHO TUẦN MỚI 1. Cuộc sống không quá khó khăn như chúng ta thường nghĩ. Hãy sống để chính mình hạnh phúc, đừng ...
+

Hương Đức Hạnh.

Hương Đức Hạnh. Một thời, Thế Tôn trú tại Vesàli. Rồi Tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Có ba loại cây hương này, bạch Thế Tôn, ...
+

CẬN TỬ NGHIỆP

CẬN TỬ NGHIỆP . Hòa Thượng , Thiền Sư Thích Thanh Từ. Trong nhà Phật có nói đến cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp này rất mạnh, có công năng ...
+

HÃY NÊN DẠY TRẺ NHỎ NIỆM PHẬT !

HÃY NÊN DẠY TRẺ NHỎ NIỆM PHẬT ! " Khi các bé niệm Phật, các vị Hộ Pháp Thần sẽ ở bên cạnh bé 24/24h, bé sẽ được bảo vệ ...
+
Kinh TạngLuật TạngLuận Tạng

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 2

PHẨM THỨ HAI NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Bấy giờ, đức Như-Lai hiện ở trong đôi môi đẹp như trái tần-bà phóng ra luồng hào quang rực rỡ, chói sáng gọi ...
+

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 3

PHẨM THỨ BA NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Bồ-Tát liền nhập Nhứt Thiết Phật Độ Thể Tánh Tam Muội, tất cả Bồ-Tát và đại chúng đều ...
+

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 4

PHẨM THỨ TƯ XƯNG TÁN DANH HIỆU Bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu từ trong pháp hội bước ra, cung kính đảnh lễ Thế-Tôn, rồi chấp tay hướng ...
+

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 5

PHẨM THỨ NĂM QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG Lúc bấy giờ, Quốc mẫu Vi-Đề-Hy hoàng thái hậu hớn hở vui mừng được nghe pháp yếu của Như-Lai qua lời ...
+

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 6

PHẨM THỨ SÁU NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát bảo bà Vi-Đề-Hy rằng: - “Nầy Vi-Đề-Hy, đức Thích-Ca Mâu-Ni Thế-Tôn trọn đời giáo hóa ...
+

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 7

PHẨM THỨ BẢY KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN Lúc bấy giờ, ngài Phổ-Hiền Đại Bồ-Tát bạch Phật rằng: - Thưa Thế-Tôn, con nay vì thương tưởng ...
+

NỀN TẢNG THIẾT LẬP GIỚI

Thích Viên Giác Mục Lục Lời Nói Đầu Chương I.Quá trình hình thành giới Giới pháp là giới Ba pháp quy y là giới Giới kinh Ni giới Giới Bổn ...
+

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng Thích Diễn Bồi

Thích Thiện Huệ dịch Duyên Khởi Hơn năm năm trước, nhân chuyến chiêm bái Phật tích ở Ấn, trên đường về, Đại Đức Minh-Giác, trụ trì chùa Niệm Phật (Hòa ...
+

Bát Quan Trai Thích Tuệ Sỹ

TU GIỚI Phật pháp như thuốc hay, nhưng tùy theo căn bịnh. Có điều, không phải như thuốc Tây, được bào chế như thế nào thì đồng loạt các người ...
+

Giới Bát Quan Trai HT. Thích Thiện Hoa

A. MỞ ĐỀ Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ...
+

GIỚI THIỆU PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA BỒ TÁT GIỚI Thích Thái Hòa

Tổng Luận Và Ý Nghĩa: Tổng luận: Ý thức tự giác là yếu tố cơ bản để xác định con người có khả năng trưởng thành, về tư duy và ...
+

Ngũ Giới HT. Thích Thiện Hoa

A. MỞ ĐỀ Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống đúng theo quy luật mà đức Phật đã chế ra, để tiến bước ...
+

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần VII

VII. NGƯỜI DỊCH VÀ NGƯỜI GIẢI THÍCH LUẬN 1. Người Dịch Phật giáo Trung Quốc là từ Ấn độ truyền qua, vì vậy văn tự của Ấn độ không giống ...
+

BÀI LUẬN THỨ NHẤT VẬT BẤT THIÊN

GIẢI ĐỀ : Luận nầy nói tục đế tức chân, là cảnh sở quán. Chữ VẬT là chỉ VẠN PHÁP, hai chữ BẤT THIÊN là chẳng biến đổi, cũng có ...
+

BÀI LUẬN THỨ HAI BẤT CHÂN KHÔNG

GIẢI ĐỀ : Luận nầy nói "Chân Không" bất "không", đặt ra chân đế làm cảnh sở quán, "Bất Chân" có hai nghĩa : 1. Là pháp hữu vi: Vì ...
+

BÀI LUẬN THỨ BA BÁT NHÃ VÔ TRI

TIỂU DẪN : Vua Tần Diêu Hưng (từ năm 394-416 CN) là minh chúa lúc đương thời, đã triệu tập các pháp sư giáo môn hơn 500 vị, trong đó ...
+

BÀI LUẬN THỨ TƯ NIẾT BÀN VÔ DANH

GIẢI ĐỀ : NIẾT BÀN VÔ DANH LUẬN là Luận về Niết Bàn. Hai chữ Niết Bàn là tiếng Phạn, dịch là viên tịch. Ngũ trụ (1) sạch hết gọi ...
+

TRIỆU LUẬN LƯỢC GIẢI

Tác Giả: Tăng Triệu Ðại Sư - Lược Giải: Hám Sơn Ðại Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực LỜI DỊCH GIẢ Triệu Luận là một tuyệt tác của ...
+
Nghi Lễ Phật GiáoPhật Học Khái LuậnTôn Đức Văn Tập

Nghi cúng đưa Ông Táo về trời

Nghi cúng đưa Ông Táo về trời Quảng Minh biên soạn  TTS: Truyền thống đưa ông Táo về trời vẫn tồn tại song hành với Phật giáo.  Các Phật tử ...
+

Nghi Thức Cúng Tổ Tiên và Chú Thực

Nghi Thức Cúng Tổ Tiên và Chú Thực Đại Thánh A Di Đà Phật (3 lần)Về đây, triệu thỉnh hồn về,Thân nương cõi tịnh, hồn quy sen vàngPhật Di Đà ...
+

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp

Bố Thí Ẩm Thực Cho Các Ngạ Quỷ Và Thuỷ Pháp (Mật tông, Đại tạng kinh số 1315: Thí Chư Ngạ Quỷ Ẩm Thực Cập Thuỷ Pháp) Đặc biệt phong ...
+

Triệt Ngộ Đại Sư lễ tán

Triệt Ngộ Đại Sư lễ tán Vạn Hữu dịch Tạ luân từ lâm cảnh hòa khúc từ bình bình diễn xướng Bệnh huyễn khu Ngộ vô thường Bỉ khâu tương ...
+

Ấn Quang Đại Sư Lễ Tán

Ấn Quang Đại Sư Lễ Tán Vạn Hữu dịch Tạ luân từ tụng kim khúc hoàng hạm , từ bình bình diễn xướng Thượng thừa tổ sư huyết mạch Hạ ...
+

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI – Việt dịch : HUYỀN THANH

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI - Việt dịch : HUYỀN THANH Mật Tạng Bộ 1_ No.915 ( Tr.940 _ Tr.941 ) NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI Hán dịch ...
+

Chương Một – Phật Bảo Tiết II Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng

Chương Một - Phật Bảo Tiết II Ðức Phật trong Nam Tạng và Bắc Tạng Thứ tư, 06 Tháng 1 2010 01:28 Nam và Bắc Tạng có một số điểm ...
+

Chương Một – Phật Bảo Tiết III Ðức tướng và đức tánh của Thế Tôn

Chương Một - Phật Bảo Tiết III Ðức tướng và đức tánh của Thế Tôn Kinh điển truyền thống của hầu hết các bộ phái Phật giáo đều ghi đức ...
+

Chương Một – Phật Bảo Tiết IV Tuệ Giác của Thế Tôn

Chương Một - Phật Bảo Tiết IV Tuệ Giác của Thế Tôn Như vừa đề cập ở tiết III, sự tán thán Thế Tôn một cách chân chính là tán ...
+

Chương Một – Phật Bảo Tiết V Phật – Niết-bàn – Thành Ðạo

Chương Một - Phật Bảo Tiết V Phật - Niết-bàn - Thành Ðạo Danh từ Phật thường để chỉ đức Thế Tôn, chư Phật quá khứ và vị lai. Ðức ...
+

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo.

Chương Một - Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma ...
+

Chương Một – Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma và Ngoại Ðạo

Chương Một - Phật Bảo Tiết VI Các Tinh Thần Giáo Dục của Thế Tôn và sự Liên Hệ giữa Ngài với các hàng Ðệ Tử, Chư Thiên, Ác Ma ...
+

TAM PHÁP ẤN

TAM PHÁP ẤN Đ.Đ Thích Viên Duy dịch ‘‘Pháp Ấn’’ tức ấn chứng, dấu hiệu tiêu biểu, nhận định, đánh giá mọi tiêu chuẩn căn bản của tất cả hiện ...
+

NỘI DUNG CỦA TRUNG ĐẠO Đại Sư Ấn Thuận

NỘI DUNG CỦA TRUNG ĐẠO Đại Sư Ấn Thuận Phật Pháp, một phương pháp thực tiễn nhằm vào việc phát triển và hoàn thành con đường hướng thượng của nhân ...
+

Pháp Môn Lạy Phật – Thích Trí Hoàng

Pháp Môn Lạy Phật - Thích Trí Hoàng Trong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong ...
+

Bồ-tát Quán Thế Âm với phẩm Phổ Môn – kinh Pháp Hoa

Bồ-tát Quán Thế Âm với phẩm Phổ Môn - kinh Pháp Hoa Thích Thái Hòa Ý NGHĨA VÀ DUYÊN KHỞI Ở kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn là nói về ...
+

NỀN TẢNG KINH TẾ HỌC THEO CÁCH NHÌN PHẬT GIÁO

NỀN TẢNG KINH TẾ HỌC THEO CÁCH NHÌN PHẬT GIÁO Tuệ Sỹ I. Xác định giới hạn Con người không bao giờ ngưng tìm kiếm trong thiên nhiên để mong ...
+

TÂM Ý THỨC

TÂM Ý THỨC Trước hết chúng ta phải hiểu Tâm là gì? Trong tiếng Hán, Tâm là trái tim. Từ cái nghĩa tâm là trái tim, rồi sau mới suy ...
+

Từ Thiện

Thông Báo 2 Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung

Thông Báo Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung A Di Đà Phật, chương trình dự kiến cúng dường Tam Bảo và phát quà tại Khánh Hòa, Việt ...
+

Thông Báo 1 Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt tại Miền Trung 2017

Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa, quý mạnh thường quân. Ban Từ Thiện Liên ...
+