Xây Dựng Quán Âm Điện

 Opslået af Vien Tuong på 27. september 2017

Opslået af Vien Tuong på 27. september 2017

Opslået af Vien Tuong på 22. august 2017

Opslået af Vien Tuong på 22. august 2017

Tượng Phật đã về đến Liên Hoa Đạo Tràng 12.07.2017  nhằm ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát 19.06 Đinh Dậu

 

Công trình xây dựng Quán Âm Điện tại Liên Hoa Đạo Tràng được khởi công từ ngày 21.03.2017.

CẦU NGUYỆN TAM BẢO GIA HỘ MỌI PHẬT SỰ THÀNH TỰU VIÊN MÃN.