Home

Thiệp Tết Đinh Dậu 2017


  • Lịch Giảng Pháp Lạc Cây Mùa Xuân Đinh Dậu 2017 tại Chùa Khuông Việt

Thứ sáu ngày 20.01.2017 (nhằm 23.12.Bính Thân)
17g00: – Cúng Tất Niên
– Tiến cúng chư Hương Linh tại Chùa
– Khai Pháp Trưởng lão Phương Trượng
19g00: Tiệc Tất Niên

Thứ bảy ngày 21.01.2017
15g30 – 16g30: Thầy Viên Ngộ
17g00 – 18g00: Trưởng lão giáo thọ

Chủ nhựt ngày 22.01.2017
15g30 – 16g30: Thầy Quán Tung
17g00 – 18g00: Trưởng lão giáo thọ

Thứ hai ngày 23.01.2017 (26.tháng chạp.Bính Thân)
17g30 – 18g30: Thầy Vạn Tín
19g00 – 20g00: Trưởng lão giáo thọ

Thứ ba ngày 24.01.2017 (27.tháng chạp.Bính Thân)
17g30 – 18g30: Thầy Quán Tung
19g00 – 20g00: Trưởng lão giáo thọ

Thứ tư ngày 25.01.2017 (28.tháng chạp.Bính Thân)
17g30 – 18g30: Thầy Viên Dũng
19g00 – 20g00: Trưởng lão giáo thọ

Thứ năm ngày 26.01.2017 (29.tháng chạp.Bính Thân)
17g30 – 18g30: Thầy Viên Tường
19g00 – 20g00: Trưởng lão giáo thọ