Home

 

Thông Báo Thứ 2 Khóa THPP kỳ 31 – 2017

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy

Chùa Khuông Việt

Blystadvn. 2, 1479 Kurland. Norway phone: 67 97 30 33

______________________________________ 

Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ Thứ 31

Thông Báo Thứ 2

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa,
 Quý Phật tử ai cũng biết những năm gần đây vấn đề mướn trường ngày một nhiêu khê, với lý do họ từ chối chúng ta là ngủ qua đêm không được an toàn khi xảy ra hoả hoạn. Năm nay trường Trung Học Sandvika cũng vậy, thoạt đầu họ cho chúng ta mướn tầng 1, hầm còn tầng 2 chỉ cho chúng ta mượn nhà bếp mà thôi. BTC thấy như vậy là nguy to rồi, năm ngoái bà con Phật tử ai đi tham dự khoá tu học cũng thích cả, cứ ngỡ mình đang “đi nghỉ dưỡng” , “đi Tàu Colorline”, vì trường học thoáng mát, không gian rộng rải. Năm nay BTC tính thừa thắng xông lên, mượn luôn tầng ba để cho bà con Phật tử “nghỉ dưỡng” bây giờ lại nhận được phúc đáp như vậy. Anh Chị Em trong BTC vừa đi hỏi thăm trường khác vừa thương thuyết lại với trường Trung Học Sandvika. Tất cả những trường học khác đều từ chối và chỉ còn trường Trung Học Sandvika họ chấp nhận cho mình mượn lầu 2 làm phòng học với
điều kiện.
1. Không được ngủ, và chuông sẽ báo động, cửa sẽ đóng sau 09g00 tối ở tầng hai.
2. Ít nhứt 10 người trong BTC phải theo học khoá huấn luyện phòng cháy chữa cháy.
3. Mỗi ngày gởi danh sách số người tham dự cho Trường Học.
BTC thấy những vấn đề họ đưa ra thực thi được, nên BTC đã quyết đinh tiếp tục mướn Trường Trung Học Sandivka Tổ Chức Khoá Tu Học Phật Pháp Kỳ 31 từ ngày 08.04 đến 16.04.2017.
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,

Vì phòng ngủ năm nay có giới hạn, nên quý vị nào đăng kí trước thì sẽ được ưu tiên ngủ trong phòng lớp học, còn quý Phật tử nào đăng ký sau sẽ “được” ngủ trong phòng thể thao, thứ nữa quý vị nên đem theo liggeunderlag vừa cho mình nằm thôi, không nên đem theo loại king size.

Vậy quý Phật tử hoan hỷ  ghi danh online sớm Quí vị đăng ký Khóa Tu Học kỳ 31 tại đây 

hoặc gởi qua email để Ban Thư Ký và Ban Cư Trú tiện việc ghi danh và sắp phòng ngủ
Đh Đan Thanh, email: danthanhthinguyen@gmail.com hay Đh Tịnh Thiền, email: man76nghi@hotmail.com
Quý Phật tử ở nước ngoài cần sự vận chuyển xin liên lạc với Thầy Viên Dũng email: thichviendung@gmail.com
Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử Bồ Đề Tâm tăng trưởng, chí tu học vững bề, và luôn tăng tiến trên con đường cầu giải thoát giác ngộ.

        Liên Hoa ngày 09.03.2017

TM Ban Tổ Chức
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ.

 

Địa Điểm Khóa Tu Học Phật Pháp kỳ 31 -2017

 

 

Công trình xây dựng Quán Âm Điện tại Liên Hoa Đạo Tràng được khởi công từ ngày 21.03.2017.

CẦU NGUYỆN TAM BẢO GIA HỘ MỌI PHẬT SỰ THÀNH TỰU VIÊN MÃN.

 

  • Thế nào là vui theo đúng Chánh Pháp?

“Các thiên nữ liền hỏi: ‘Những gì là vui theo đúng pháp?’

“Đáp rằng: ‘Vui thường tin Phật, vui muốn nghe Pháp, vui cúng dường Tăng. Vui lìa năm dục, vui quán năm ấm như bọn oán tặc, vui quán bốn đại như rắn độc, vui quán nội nhập như xóm không dân cư. Vui tùy hộ đạo ý. Vui làm lợi ích chúng sinh. Vui kính dưỡng thầy. Vui làm việc bố thí rộng lớn. Vui giữ bền giới hạnh. Vui nhẫn nhục nhu hòa. Vui siêng gom góp căn lành. Vui thiền định chẳng loạn. Vui lìa cấu nhiễm, tỏ sáng trí huệ. Vui mở rộng tâm Bồ-đề. Vui hàng phục chúng ma. Vui cắt đứt các phiền não. Vui tịnh quốc độ của Phật. Vui thành tựu tướng hảo, tu các công đức. Vui trang nghiêm đạo trường. Vui nghe pháp sâu xa mà chẳng sợ. Vui với ba môn giải thoát. Vui chẳng sai thời. Vui gần bạn đồng học. Vui giữa nhóm người chẳng đồng học, lòng không ngăn ngại. Vui hộ trì những kẻ quen biết xấu. Vui gần gũi những người quen biết tốt. Vui lòng ưa mến cảnh thanh tịnh. Vui tu các đạo phẩm vô lượng. Đó là các niềm vui theo đúng pháp của Bồ Tát.’

Trích từ Kinh Duy Ma Cật.


Nhân Quả – HT Thiện Huệ giảng tại Chùa Vạn Hạnh – Pháp

Nhân – Quả Bồ Tát Chúng Sanh…Quý Vị nên nghe thời Pháp nầy … lợi lạc cho tất cả chúng sanh muôn kiếp…

Opslået af Chua Van Hanh på 19. marts 2017

 


  • Buddha film – Indian film (Phim về cuộc đời Đức Phật do hãng phim Ấn Độ phụ đề Việt ngữ)

Bộ phim điện ảnh Phật giáo về cuộc đời và đạo nghiệp của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh do Hãng phim Sen Việt và chùa Vạn Đức phối hợp sản xuất.