Home

Thông Báo thay Thư Mời Lễ Hội Quan Âm Đại Bi

  • Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử,

Đức Quán Âm Bồ Tát có từ vô lượng, ngài luôn ứng hiện ra 32 thân tuỳ duyên cứu vớt chúng sinh đắm chìm đau khổ trong ba cõi, sáu đường.

Để cảm niệm ân đức của Ngài Liên Hoa Đạo Tràng long trọng tổ chức lễ vía Quán Thế Âm từ thứ 6 ngày 30.06.2017 đến chủ nhựt ngày 02.07.2017 với mục đích:
1. Tụng Kinh Pháp Hoa Cầu Nguyện ngài gia hộ cho công việc Phật Sự kiến tạo Quán Âm Điện.
2. Nhạc Hội gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Gia Huy và anh chị em ca sĩ trong Na Uy vào ngày thứ bảy 01.07.2016. (từ 11g00 – 18g00)
3. Kết duyên với Ngài Quán Âm qua phương tiện cúng dường hoa đèn lên ngài (thứ bảy ngày 01.07 lúc 19g30)
4. Lắng nghe giáo lý Phật Đà với H.T Thích Trí Minh và Thầy Pháp Hoà (tối thứ bảy và ngày chủ nhựt)

Trân trọng kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian quý báu về tham dự vào ngày và giờ trên. Kính chúc quý vị và gia quyến, luôn sống trong ánh hào quang của ngài Quán Âm.

Trân trọng thông báo

Tỳ khưu Thích Viên Ngộ

Chương Trình Lễ Hội Quan Âm
Tụng Kinh Cầu Nguyện và Nhạc Hội Gây Quỹ Kiến Tạo Quan Âm Điện
Thứ sáu ngày 30.06.2017
18g00 : Chư Phật tử tề tựu
19g0 : Tụng Kinh Pháp Hoa quyển 1 và 2
21g30 : Quay quần bên bếp hồng
23g00 : Chỉ tịnh

Thứ bảy ngày 01.07.2017
05g30 : Thức chúng
06g00 : Công phu khuya
07g30 : Tảo thực
08g30 : Tụng Kinh Pháp Hoa quyển 3 và 4, và cúng Ngọ
11g00 : Thuyết Pháp Thầy Viên Ngộ
12g00 : Thọ trai
13g30 : Tụng Kinh Pháp Hoa quyển 5
15g00 : Văn nghệ cúng dường mùa lễ hội Quán Âm với sự góp mặt của Ca Sĩ Gia Huy
19g30 : Cúng Hoa Đăng
20g30 : Thuyết pháp H.T Thích Trí Minh
23g00 : Chỉ tịnh

Chủ nhựt ngày 02.07.2017
05g30 : Thức chúng
06g00 : Công phu khuya
07g30 : Tảo thực
09g00 : Tụng Kinh Pháp Hoa quyển 6
10g30 : Thuyết Pháp Thầy Pháp Hoà
12g50 : Thọ trai
14g00 : Tụng Kinh Pháp Hoa quyển 7
15g30 : Thuyết pháp Thầy Pháp Hoà
16g30 :Tiến linh, cúng Cô Hồn
17g00 : Thọ trai
18g00 : Hoàn mãn


Tin Khác


Chương trình sinh hoạt tháng 6
Thứ bảy ngày 03.06.2017 Đại Lễ Phật Đản tại Hedmark

Chủ nhựt ngày 04.06.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Thứ 5 ngày 08.06.2017 (nhằm ngày 14.05) tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g15: Thuyết pháp
19g15: Thọ Trai

Thứ bảy ngày 10.06.2017: Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ từ 09g00 tại Liên Hoa
Chủ nhựt ngày 11.07.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Chủ nhựt ngày 18.07.2017 tại Chùa Khuông Việt
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết pháp
16g00: Cúng linh

Thứ 6 ngày 23.06.2017 (nhằm ngày 29.05) tại Chùa Khuông Việt
17g00: Sám Hối
18g15: Thuyết pháp
19g15: Thọ Trai
Thứ bảy, chủ nhựt ngày 23, 24.06 Thọ Bát Quan Trai tại Liên Hoa(có chương trình riêng)
Thứ sáu, thứ bảy và chủ nhựt ngày 30.06, 01.07 và 02.07 Lễ Hội Quan Âm tại Liên Hoa (có chương trình riêng)