Home

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan 2017 – PL 2561

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy
Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng
Trondheimsvegen. ‎205 2067 Jessheim, www.khuongviet.no

                                                                                                          Liên Hoa Đạo Tràng, ngày 02.08.2017
Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu P.L 2561
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả,

Kính gởi: Quý đồng bào đồng hương Phật tử gần xa,

Tháng bảy đến, mùa Vu Lan lại về, ngày mà Phật Đà hoan hỉ, vì chúng Tăng sau ba tháng An Cư Kiết Hạ, thúc liễm thân tâm, nghiêm trì giới định huệ. Ngày mà hàng Phật tử noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên lấy sự hiếu thảo đối với Cha Mẹ làm đầu, vì suốt cuộc đời Cha Mẹ tảo tần vì con, lo cho con.
Như thông lệ hằng năm GHPGVNTN Nauy sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan, Cúng Dường Trai Tăng, Cầu Siêu vào ngày 25, 26, 27. 08.2017 tại Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsvegen. ‎205 2067 Jessheim.

Thay mặt Ban Tổ Chức kính mời quý đồng bào đồng hương Phật tử gần xa thu vén thời gian quý báu về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Đại lễ Vu Lan. Sự hiện diện của quý vị là góp phần trang nghiêm đạo tràng cũng như bảo tồn truyền thống văn hoá Việt tha hương.
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến vô lượng an lành cát tường.

Thay mặt BTC Đại Lễ Vu Lan Trưởng Ban Tổ Chức

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ

 

Chương Trình Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu P.L 2561

Thứ Sáu ngày 25.08.2017
11g30: Cúng dường trai tăng
16g00: Tụng Kinh Pháp Hoa (Dâng Sớ Cầu Siêu)
19g30: Thuyết Pháp
21g00: Tụng Kinh Địa Tạng – A Di Đà (Dâng Sớ Cầu Siêu)

Thứ bảy ngày 26.08.2017
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya
07g30: Dùng sáng
10g00: Tụng Kinh
11g30: Cúng Dường Trai Tăng
13g00: Chính thức cử hành Đại Lễ Vu Lan PL2561 (có chương trình riêng)
14g30: Thọ trai
15g00: Quy Y Tam Bảo
16g00: Văn nghệ mừng Đại lễ
21g00: Tụng Kinh Địa Tạng – A Di Đà (Dâng Sớ Cầu Siêu)

Chủ nhựt ngày 27.08.2017
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya
07g30: Dùng sáng
09g30: Chư Tăng Tự Tứ
11g30: Cúng Dường Trai Tăng
14g30: Tụng Kinh Địa Tạng – Thí Thực Cô Hồn (Dâng Sớ Cầu Siêu)
16g00: Liên hoan mừng chư Tăng thêm một tuổi hạ.


Lịch Trình Phát Sóng Live Stream trên Facebook, Viên Tường
Chủ Giảng HT. Thích Nhất Chơn.
Chủ Đề : Kinh Pháp Cú 

20.07 – 26.08.2017
Mỗi ngày 2 thời lúc 10:00 và 19:30 (giờ Nauy) tại Liên Hoa Đạo Tràng. 
Quý Đạo Hữu Phật tử nào có thể về Đạo Tràng được thì cố tranh thủ thời gian về nghe pháp còn quý đạo hữu nào ở xa muốn nghe chúng tôi sẽ cố gắng phát sóng như thời gian đã báo trên.

Cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ tất cả quý đạo hữu Phước Huệ song tu, đạo tâm tăng tấn.

Kính TK. Thích Viên Tường.

https://www.facebook.com/Vientuong1980

268. Im lặng nhưng ngu si,Đâu được gọi ẩn sĩ ?Như người cầm cán cân,Bậc trí chọn điều lành.269. Từ bỏ các ác pháp,Mới thật là ẩn sĩ.Ai thật hiểu hai đờiMới được gọi ẩn sĩ.270. Còn sát hại sinh linh,Đâu được gọi Hiền thánh.Không hại mọi hữu tình,Mới được gọi Hiền Thánh.285. Tự cắt giây ái dục,Như tay bẻ sen thu,Hãy tu đạo tịch tịnh,Niết-bàn, Thiện Thệ dạy.

Opslået af Vien Tuong på 31. juli 2017

268. Im lặng nhưng ngu si,
Đâu được gọi ẩn sĩ ?
Như người cầm cán cân,
Bậc trí chọn điều lành.

269. Từ bỏ các ác pháp,
Mới thật là ẩn sĩ.
Ai thật hiểu hai đời
Mới được gọi ẩn sĩ.

270. Còn sát hại sinh linh,
Đâu được gọi Hiền thánh.
Không hại mọi hữu tình,
Mới được gọi Hiền Thánh.

285. Tự cắt giây ái dục,
Như tay bẻ sen thu,
Hãy tu đạo tịch tịnh,
Niết-bàn, Thiện Thệ dạy.