Home

LHĐT – Thông Báo Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung 10.2020

22.10.2020 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tính đến hiện nay GH đã nhận được 394000,00 kr. Cứu trợ đợt 1 15,000 us, đợt 2 20,000 us. Kính báo ...
+

LHDT – Phát Hành Thức Ăn Chay Gây Quỹ Thương Về Miền Trung

Phát Hành Thức Ăn Chay Gây Quỹ Thương Về Miền Trung Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Kính thưa quý đồng bào, đồng hương Phật tử. Liên ...
+

LHĐT – Thông Báo Cứu Trợ Lũ Lụt Miền Trung 10.2020

Jessheim, Liên Hoa 11.10.2020 Kính gửi Quý đồng bào, đồng hương Phật tử gần xa. Cơn bão số 05 vào trung tuần tháng 09 vừa qua đã càng quét người ...
+

Cuối Tuần Tư Duy

LỜI DẠY CỦA MỘT THIỀN SƯ

LỜI DẠY CỦA MỘT THIỀN SƯ. Trước khi qua đời, một Thiền Sư dạy thị giả rằng: “Con à, có những điều thầy mong con ghi nhớ: 1. Đừng biến ...
+

7 ĐIỀU CẦN “HỌC” SUỐT ĐỜI

7 ĐIỀU CẦN "HỌC" SUỐT ĐỜI Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người ...
+

Buông Xã Túi Da Thối Này !

Buông Xã Túi Da Thối Này ! HT. Quảng Khâm (Cẩm Nang Tu Đạo) Túi da thối này là để ta mượn mà tạm ở. Song le, cũng vì nó ...
+

Những lời dạy của Đức Phật.

Những lời dạy của Đức Phật. 1. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 2. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không ...
+
Loading...
Kinh TạngLuật TạngLuận Tạng

Kinh Dược Sư (pdf)

Duoc Su Luu Ly Kinh_HT Nhất Chân (pdf) ...
+

Kinh Pháp Hoa (pdf)

Kinh Phap Hoa(pdf) ...
+

Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ (pdf)

Kinh Kim Quang Minh Hiệp Bộ (pdf) Kinh Khác ...
+

Kinh Công Đức Tắm Phật

Kinh Công Đức Tắm Phật Hán dịch: Sa-môn Thích Nghĩa Tịnh đời Đường Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức ...
+

Lời Phật Dạy

Kinh Tạng ...
+

Kinh Niệm Phật Ba La Mật – Phẩm 1

PHẨM THỨ NHẤT DUYÊN KHỞI Chính tôi được nghe như thế nầy. Một thuở nọ, đức Phật kiết hạ tại núi Kỳ-Xà-Quật, gần thành Vương-Xá với chúng Đại Tỳ-kheo một ...
+

Giới Luật nhìn theo Phật Giáo Tây Tạng

T.T Thích Nhất Chân CHƯƠNG I : Biệt Giải Thoát Giới (Pratimoksa) Đức Phật thuyết 3 loại giáo pháp. Giáo pháp thứ nhất thuộc về giáo lý Tứ Diệu Đế ...
+

NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN CHO CÁC PHẬT TỬ MỚI QUY Y TAM BẢO (1970)

Khi đức Phật mới thành đạo, Ngài dạy: " Cửa vô sanh đã rộng mở Ai có tai hãy nghe và Dứt bỏ tà kiến mê lầm của mình " ...
+

GIỚI LUẬT – H.T Thích Trí Thủ

Viên Âm - Số 91 trang 7 năm 1950 I. YẾU ĐIỂM GIỚI LUẬT Bài trước đã nói đại cương sự quan hệ của giới luật, ở đây nói rõ ...
+

TAM QUY – H.T Thích Trí Thủ 

Viên Âm - Số 84 trang 18 năm 1949 I. ĐỊNH NGHĨA QUY Y TAM BẢO A. QUY Y QUY nghĩa là trở về. Người đi tha phương cầu thực ...
+

THỌ GIỚI – Thích Nhất Chân

Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ ...
+

LUẬT HỌC VÀ LUẬT NGHI TỰ VIỆN TẠI TRUNG HOA TRƯỚC THỜI NGÀI ĐẠO TUYÊN

ĐỒNG THÀNH Trong nhữnng giai đoạn phôi thai của Phật giáo tại Trung Hoa diễn ra vào đầu kỷ nguyên Tây lịch, rất nhiều cao Tăng từ Trung Á và ...
+

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần I

I. TIỂU SỬ TÁC GIẢ 1. Khảo Cứu Về Sự Ra Đời Của Tác Giả. Luận sư Vasubandhu (Thế Thân), tác giả của bộ luận Abhidharma kośa (Câu-xá) là một ...
+

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần II

II. SỰ QUAN HỆ GIỮA ABHIDHARMA KOŚA VÀ VIBHĀṣĀ 1. Biên Tập Của Luận Vibhāṣā Sau Phật niết bànkhoảng năm đến sáu trăm năm, tức vào thế kỷ I và ...
+

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần III

III. Mối Quan Hệ Giữa Abhidharma Kośa Và Saṃyuktābhidharma-hṛdaya-śāstra 1. Theo Thứ Tự Tổ Chức Của Luận Đời sau, khi giảng về Abhidharma-Kośa, các học giả đều cho rằng tác ...
+

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần IV

IV. TƯ TƯỞNG SÂU XA CỦA LUẬN ABHIDHARMA-KOŚA 1. Tư Tưởng Trực Tiếp Một tác phẩm học thuật vĩ đại như thế thì ắt hẳn phải có hệ thống tư ...
+

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần V

V. THỨ TỰ TỔ CHỨC CỦA LUẬN CÂU-XÁ 1. Tổ Chức Của Toàn Luận Bất luận là tác phẩm như thế nào, đặc biệt là những tác phẩm đại biểu ...
+

Tác giả và tác phẩm Luận Câu Xá – Phần VI

VI. GIÁ TRỊ VÀ ĐỊA VỊ CỦA LUẬN CÂU XÁ 1. Giá Trị Vĩ Đại Của Luận Theo truyền thuyết, Tác phẩm của ngài Vasubandhu gồm có một ngàn bộ ...
+
Nghi Lễ Phật GiáoPhật Học Khái LuậnTôn Đức Văn Tập

Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa

Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa Đốt Đèn Phát Nguyện Hướng dẫn sư nói trước, Phật tử nói theo sau. Đệ tử chúng con cho đến khi ngồi Đạo ...
+

Nghi Thức

Nghi Thức Thọ Trai - Chùa Pháp Vũ Sám Hối 35 Đức Phật Nghi Lạy Tam Bảo - HT Trí Thủ Nghi Lược Trì Chú Đại Bi - HT Nhất ...
+

Ý nghĩa Nghi lễ Phật giáo

Ý nghĩa Nghi lễ Phật giáo LỜI NÓI ĐẦU Các nhà nghiên cứu tôn giáo cho rằng một tôn giáo phải có đủ ba yếu tố : Triết học, nghi ...
+

Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền

Lược Ý Dâng Hương Cúng Phật Trong Nghi Lễ Phật Giáo Bắc Truyền Dâng hương cúng Phật, thắp hương cúng Phật, xông hương cúng Phật, là nét văn hoá  đặc ...
+

Về Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam

Về Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam I. Dẫn nhập Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ ...
+

Các Bài Kệ Tán Thích Nguyên Tạng (sưu tầm) Hạnh Cơ (dịch)

Các Bài Kệ Tán Thích Nguyên Tạng (sưu tầm) Hạnh Cơ (dịch) Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng ...
+

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường ăn chay

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường ăn chay Chủ nhật, 08 Tháng 1 2012 22:23 Lý tưởng khác với chủ nghĩa giáo điều ở chỗ nó không đóng ...
+

Tứ Niệm Xứ – Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm

Tứ Niệm Xứ - Bốn Nền Tảng Của Chánh Niệm Giới thiệu: Ðại đức Brahmavamso là vị lãnh đạo tinh thần của hội Phật Giáo Tây Úc, và là viện ...
+

Khái niệm về Vô Minh trong Phật Giáo

Khái niệm về Vô Minh trong Phật Giáo Cứu cánh của Phật giáo là sự Giác Ngộ, phương tiện giúp đạt được Giác Ngộ là Trí Tuệ, và đối nghịch ...
+

Giới thiệu đạo Phật

Giới thiệu đạo Phật Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài ...
+

Tóm Lược 18 Vị A La Hán Tại Liên Hoa Đạo Tràng

Tóm Lược 18 Vị A La Hán Tại Liên Hoa Đạo Tràng 1. La Hán Ba Tiêu 2. La Hán Bố Đại 3. La Hán Cử Bát 4. La Hán ...
+

Chương Một – Phật Bảo Tiết I Lược sử Ðức Phật

Chương Một - Phật Bảo Tiết I Lược sử Ðức Phật Nhận Xét Về Sử Liệu. Có rất nhiều sử liệu ghi lại khác nhau về ngày, tháng, năm liên ...
+

Lá Thư Hộ Trì Tam Bảo

Lá Thư Hộ Trì Tam Bảo Khi làm thiện, tức là bố thí, chúng ta làm vì tâm cảm thương hay tội nghiệp những người nghèo khổ. Chúng ta muốn ...
+

10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ

10 Đức tính phải có của người cận sự nam và cận sự nữ. 1.Điều thứ nhất là một người cận sự nam (hay nữ) phải biết chia vui, chung ...
+

Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật

Ý Nghĩa Và Công Đức Đốt Đèn Cúng Phật Nói về đốt đèn cúng Phật, xưa giờ có một điển tích rất nổi tiếng đó là “Cô gái nghèo đốt ...
+

Ý Nghĩa cúng dường an cư

Thư Phật Đản và An Cư Ai phát tâm cúng dường An Cư, thì trước khi cúng dường, vì nhân mùa Phật Đản, nên chúng ta hãy cùng nhau tư ...
+

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ Thích Viên Duy Việt dịch Hành giả tu học pháp môn Tịnh Độ, tất yếu đầy đủ tư lương Tịnh Độ. Những gì gọi là tư ...
+

NHẤT HOA KHAI NGŨ DIỆP

NHẤT HOA KHAI NGŨ DIỆP Đ.Đ Thích Viên Duy dịch Từ lúc Đạt Ma từ phương Tây đến Trung Hoa cho đến khi Huệ Năng xác lập Thiền Đốn Giáo phương ...
+

Từ Thiện

Chương Trình Phẩu Thuật Mắt Cho Bệnh Nhân Nghèo.

Nhân mùa Phật Đản sanh lần thứ 2643 Kỷ niệm Quốc Khánh Na Uy. Từ ngày 16 và 17 tháng 05 năm 2019.Thầy Chơn Tịnh chùa Thường Quang Quận 8 ...
+

Chương Trình Cúng Dường và Phát Quà Cho Đồng Bào Bị Bão Số 12 – 2017

Nam Mô A Di Đà Phật, hôm 23.01.2018 H.T Chơn Tịnh đã đại diện BTT Liên Hoa gởi đến cúng dường 8 ngôi Chùa ( mỗi ngôi Chùa 20 triệu) ...
+

Danh Sách Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung 2017

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Số tiền quyên góp giúp đồng bào bị cơn bão 12 đến ngày hôm nay ngày 04.12.2017 là 361, 035 kr 500 us ...
+

Thông Báo 2 Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung

Thông Báo Ủng Hộ Đồng Bào Lũ Lụt Tại Miền Trung A Di Đà Phật, chương trình dự kiến cúng dường Tam Bảo và phát quà tại Khánh Hòa, Việt ...
+

 

Chia Sẻ