Video Khuông Việt Tự

Lễ đón giao thừa tại Chùa Khuông Việt.

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 11. februar 2018

Khai Thị đầu năm của HT. Thượng Trí Hạ Minh nhân trong ngày đầu xuân Mậu Tuất.

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 11. februar 2018

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 15. februar 2018