Video Liên Hoa và Khuông Việt Tự

 

Lễ Cầu An Phổ Môn Phâm

H.T Thích Trí Minh và chư Tôn Đức

Slået op af Vien Ngo i Onsdag den 25. marts 2020

Vài lời hỏi thăm cũng như sách tấn quý đạo hữu Phật tử xa gần của HT. Phương Trượng thượng Trí hạ Minh trong những ngày dịch bịnh.

Slået op af Vien Tuong i Tirsdag den 17. marts 2020

Lễ Sám Hối 30.tháng 2.Canh Tý (23.03.2020)H.T Thích Trí Minh chủ lễ

Slået op af Vien Ngo i Mandag den 23. marts 2020

Lễ đón giao thừa tại Chùa Khuông Việt.

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 11. februar 2018

Khai Thị đầu năm của HT. Thượng Trí Hạ Minh nhân trong ngày đầu xuân Mậu Tuất.

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 11. februar 2018

Opslået af Vien Tuong på 15. februar 2018

Opslået af Vien Ngo på 15. februar 2018