Cúng Dường

Cúng Dường – DonasjonBT4

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thay mặt bổn tự, chúng tôi vô cùng hoan hỉ tán
thán tất cả đóng góp và ủng hộ của quý vị.Mọi sự cúng dường xin Quý vị vui lòng gửi vào số trương mục của chùa Khuông Việt như dưới đây:

Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank

Vipps nr: 10249

Chùa Khuông Việt
Blystadveien 2
1479 Kurland, Norge
tlf: 67973033   email: info@khuongviettu.com
Org. nr 890 379 362