Cúng Dường

Cúng Dường – DonasjonBT4

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Thay mặt bổn tự, chúng tôi vô cùng hoan hỉ tán
thán tất cả đóng góp và ủng hộ của quý vị.Mọi sự cúng dường xin Quý vị vui lòng gửi vào số trương mục của chùa Khuông Việt như dưới đây:

Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank

Vipps nr: 10249

Chùa Khuông Việt
Blystadveien 2
1479 Kurland, Norge
tlf: 67973033   email: info@khuongviettu.com
Org. nr 890 379 362


THÔNG BÁO
V/v Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế 2021
(Gaver med skattefradrag)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Để được khấu trừ thuế của năm 2021 cho việc cúng dường (ít nhất 500 kr và nhiều nhất 50 000 kr) xin quý vị vui lòng lưu ý những điều sau đây:
– Số tịnh tài cúng dường phải được chuyển vào các trương mục của Giáo Hội trước ngày 31.12.2021

· Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge (Lien Hoa KV Tempel), bankkonto: 6203.05.15825
· Den Vietnamesiske Buddhistforeningen i Bergen (Phap Vu Tempel), bankkonto: 1503.96.78141
· Den Vietnamesiske og Buddhistiske Kulturforening i Rogaland (Phuoc Hue Tempel), bankkonto 1503.96.78095
· Vietnamesiske Buddhist Forening i Kristiansand (Phuoc An Tempel), bankkonto: 1503.96.78133

– Quý vị có thể gởi cúng dường một lần hoặc mỗi tháng, và tự đứng tên chuyển gởi. Không chuyển gởi dùm người khác hoặc nhờ người khác chuyển hộ.
– Không chuyển gởi qua hệ thống Vipps
– Vì phải chuyển tiếp để trình lên sở thuế, do đó chúng tôi cần thông tin cá nhân của những vị đã gởi cúng dường. Vì thế xin quý vị lưu ý, nhớ điền vào bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) của chúng tôi (có thể lấy xuống ở các trang nhà hoặc tại các Chùa) và gởi trả lại cho chúng tôi TRƯỚC NGÀY 20.12.2021
– Những bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) được gởi đến chúng tôi sau thời gian quy định 20.12.2021, rất tiếc chúng tôi không thể chuyển tiếp, trình lên sở thuế, điều này cũng có nghĩa là những tịnh tài mà quý vị đã gởi cúng dường (trong năm 2021) sẽ không được khấu trừ thuế. Chính vì thế nên việc quý vị gởi trả lại bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) cho chúng tôi đúng thời hạn, rất là quan trọng và cần phải lưu ý.
– Khi điền đơn, xin quý vị ghi chính xác tổng số tiền cúng dường mà quý vị đã chuyển gởi trong một năm, dẫu nếu đã chuyển gởi nhiều hơn mức quy định là 50 000 kr.
– Bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) nên điền lạimỗi năm một lần, để chúng tôi dễ dàng kiểm tra khoản tiền mà quý vị đã chuyển gởi cúng dường
– Tịnh tài cúng dường được gởi qua tiền mặt, rất tiếc không thể khai để được khấu trừ thuế.
Mọi thắc mắc liên quan đến việc Cúng Dường Được Khấu Trừ Thuế, xin liên lạc qua
Cô Viên Hạnh, mobil: 41232513
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. 🙏🙏🙏

Gaver med skattefradrag
Donasjon som fås skattefradrag i inntektsår 2021 (minst 500 kr og maks 50 000) må overføres via BANK til foreningen innen 31.12.21 på de kontoene:

· Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge (Lien Hoa KV Tempel), bankkonto: 6203.05.15825
· Den Vietnamesiske Buddhistforeningen i Bergen (Phap Vu Tempel), bankkonto: 1503.96.78141
· Den Vietnamesiske og Buddhistiske Kulturforening i Rogaland (Phuoc Hue Tempel), bankkonto 1503.96.78095
· Vietnamesiske Buddhist Forening i Kristiansand (Phuoc An Tempel), bankkonto: 1503.96.78133

Dere kan overføre engang eller hver måned.
Vi må rapportere gaver videre til skatteetaten så vi trenger informasjon om de som har gitt. Derfor må dere huske å fylle ut vårt skjema (som kan hentes på vår nettside eller på templer) og returnere oss INNEN 20.12.2021.
Vi har veldig kort frist til å rapportere videre til skatteetaten etter nyttår. Utfylt skjema som kommer til oss etter 20.12.21 kan dessverre ikke bli rapportert videre, dvs. Gaver fås ikke skattefradrag. Derfor er det veldig viktig at vi får returnert skjema i riktig tid.
🙏🙏🙏

Skjema Skattefradrag (Cúng dường khai thuế_2021)