Hình Ảnh

Nhạc Hội Trăng Rằm 3 – 30.09.2017

Thọ Bát 16.09.2017- Niệm Phật Đường Phước An – Kristiansand

Lễ Vu Lan và Huân Tu 16.09.2017 – Chi Hội Telemark