LHĐT – Chương Trình Tu Bát Quan Trai 06.04.2024

Kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa dành thời gian về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai Giới, Sám Hối và Lễ Hoa Đăng nhân ngày vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thứ bảy và chủ nhật ngày 6,7.04.2024

Chương Trình Tu Bát Quan Trai và Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Thứ bảy ngày 06.04.2024
10g30: Vân tập
11g00: Truyền Giới
12g00: Quá Đường
13g30: Trì Chú Đại Bi 21 biến
15g30: Thuyết Pháp
17g30: Cúng Hoa Đăng
19g00: Dùng súp
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 07.04.2024
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Dùng sáng
08g30: Trà đàm
10g00: Trì Chú Đại Bi, ( 5 biến ) Sám Hối Cúng Ngọ, Tiến Linh, Xả Giới
11g30: Thọ Trai
12g30: Hoàn mãn