LHĐT – Chương trình Thọ Bát Quan Trai 27-28.04.2024

Kính mời Quý Đạo hữu Phật tử tuần này ngày 27.04.2024 phát tâm về Liên Hoa Đạo Tràng làm công quả dựng lều chuẩn bị Đại Lễ Phật Đản 25.05.2024 từ 10g00 đến 15g00 và quý Phật tử phát tâm tu học Bát Quan Trai chương trình như sau:

Thứ bảy ngày 27.04
10g30: Vân Tập
11g00: Truyền giới
12g00: Quá đường
15g00: Tụng Kinh Thuỷ Sám quyển thượng
17g30: Tụng Kinh Thuỷ Sám quyển Trung
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh
Chủ Nhật ngày 28.04
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu sáng
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Tụng Kinh Thuỷ Sám quyển hạ, Cúng Ngọ, Xả giới
11g30: Dùng Trưa
12g30: Hoàn mãn