LHĐT – Kết quả sổ số Gây Quỹ Chùa Phước Huệ ngày 01.04.2023

Kết quả sổ số Gây Quỹ Chùa Phước Huệ ngày 01.04.2023
* Giải nhất: 001062
Hanne Hạnh Võ – Mob. 91152417
* Giải nhì: 001156 đã có khách nhận trong ngày Tiệc chay
* Giải ba: 000044
Nguyen Hieu- Mob. 97979676