Bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) 2023

A Di Đà Phật.

Kính gởi đến quý Phật tử Bản khấu trừ thuế (gaver med skattefradrag) của năm 2023. Quý vị nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về khấu trừ thuế xin vào thẳng trang facebook của Chùa. Xin lưu ý:

Thời hạn chót nhận skjema 20.12.2023🙏

Skjema Cungduongkhaithue_2023