LHĐT – Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ 05-07.01.2024

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính mời quý Phật tử gần xa dành thời gian về Huân Tu Tịnh Độ, hầu kết duyên lành với Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đi Đà. Chương trình như sau:

Chương Trình Huân Tu Tịnh Độ
Ngày 05, 06 và 07. 01.2024

Thứ sáu ngày 05.01.2024

17g30: Khai Đàn
19g00: Thọ Trai
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Niệm Phật
23g00: Chỉ Tịnh

Thứ bảy ngày 06.01.2024
05g30: Thức chúng
06g00: Công Phu Khuya
08g00: Điểm Tâm
09g30: Thuyết Pháp
11g00: Tụng Kinh Ba Kinh Tịnh Độ – Cúng Ngọ
12g00: Thọ Trai
14g00: Thuyết Pháp
15g30: Tụng Kinh Ba Kinh Tịnh Độ
17g30: Hoa Đăng
19g00: Thọ Trai
20g00: Thuyết Pháp
21g30-05g30: Niệm Phật

Chủ Nhật Ngày 07.01.2024
06g00: Công Phu Khuya
07g30: Điểm Tâm
08g30: Thuyết Pháp
10g00: Ba Kinh Tịnh Độ – Cúng Ngọ – Tiến Linh
11g30: Thọ Trai
12g30: Hoàn Mãn