LHĐT – lễ kỷ niệm Đức Quan Âm Bồ Tát xuất gia 20.10.2023

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Nhân dịp lễ kỷ niệm Đức Quan Âm Bồ Tát xuất gia 19.09. Đạo Tràng lòng trọng tổ chức lễ Cúng Hoa Đăng lên Bồ Tát. Kính mời quý Phật tử hoan hỷ về tham dự đông đủ để tưởng niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và học theo hạnh nguyện ban vui cứu khổ của Ngài. Thời gian thứ sáu ngày 20.10.2023 lúc 18g00. Tại Liên Hoa Đạo Tràng.
Kính chúc quý vị và bửu quyến thân tâm an lạc.
Kinh thông báo
Liên Hoa Đạo Tràng