LHĐT – Vui Trung Thu và Vía Địa Tạng Bồ Tát 30.09.2023

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Kính mời quý Đạo hữu Phật tử đồng bào đồng hương gần xa về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Lễ Hội Trăng Rằm và Lễ Vía Hoa Đăng Địa Tạng Vương Bồ Tát vào ngày thứ bảy 30.09.2023 với chương trình như sau:

VUI TRUNG THU
12g00: Tiếp đón quan khách
13g00 đến 16g00:
Trò chơi thiếu nhi
Phát quà và lồng đèn
Rướt đèn tháng 8
Múa lân
Văn nghệ Đêm Hội Trăng Rằm

Lễ Vía Địa Tạng Bồ Tát
16g00 – 17g00