Thành kính phân ưu Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

🦩༺ TÂN VIÊN TỊCH ༻🥀
Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng
Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều.
TUỆ SỸ

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Húy thượng NGUYÊN hạ CHỨNG, đời thứ 44 Dòng Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 10 Thiền Phái Liễu Quán, Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống GHPGVNTN đã viên tịch đúng 16 giờ chiều ngày 24-11-2023 (12-10-Quý Mão), 56 hạ Lạp trụ thế 81 năm.