Thành kính phân ưu cụ ông Nguyễn Xuân Lộc pháp danh Minh Tài

Ưu bà tắc : Nguyễn Xuân Lộc pháp danh Minh Tài

Sinh kỳ Mão niên

hưởng trung thọ 85t 

Thân sinh TT thích Viên Tánh . Vừa Mất lúc Giờ ngọ, ngày chủ Nhật , 07/01/2014 ( nhằm ngày 26/11/ năm Quí Mão tại việt nam).

Đây là thân sinh của TT Thích Viên Tánh trường ban điều hành giáo hội PGVNTN – Na Uy kiêm trụ trì chùa pháp vũ & đh Minh Ngữ .