LHĐT – Trì Tụng Kinh Pháp Hoa 24.09.2022

Kính mời quý Đạo hữu Phật cuối tuần này thứ 7 ngày 24.09 về Chùa Trì Tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ
09g00 – 12g00: Tụng Kinh Pháp Hoa q 1,2,3 và Cúng Ngọ
12g15 Thọ Trai
14g00-16g00: Quyển4 ,5
16g30-18g30: Quyển 6,7
19g00: Thọ Trai

Chủ nhật ngày 25.09
10g00 – 12g00: Lễ konfirmasjon
13g30: Sám Hối – Tiến Linh