LHĐT – Kính mời tham dự Pháp Hội Quan Âm và Lễ Chúc Thọ của Hòa Thượng 08.10.22

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Kính mời quý Đạo hữu về Liên Hoa Đạo Tràng tham dự Pháp Hội Quan Âm và Lễ Chúc Thọ của Hòa Thượng vào ngày thứ bảy 08.10.2022 chương trình như sau
09g00: Trì Chú Đại Bi
10g30: Thuyết Pháp
12g00: Thọ Trai
13g30: Thuyết Pháp
15g00: Trì Chú Đại Bi
17g30: Cúng Hoa Đăng
19g00: Lễ Chúc Thọ.
Kính Mời
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ

THỰC ĐƠN CHÚC THỌ

Súp vi cá ( Như Hương, anh Phi)
Bao Bao vịt quay Bắc Kinh ( Cô Tuyết)
Gỏi ( Chị Cúc)
Cơm chiên Dương Châu, chả giò (Anh Phi, Như Hương)
Bánh da lợn ( Cô Liễu)
Chè sâm bổ lượng ( má Thầy Dũng)