CHI HỘI PHẬT GIÁO ROGALAND – Thư Ngỏ

                                   GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT NA UY
                                           CHI HỘI PHẬT GIÁO ROGALAND

Thư Ngỏ

Phát Tâm Ủng Hộ Xây Dựng Chùa Phước Huệ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch: Chư Tôn Đức
Kính Thưa: Quý Phật tử và chư vị thiện tâm gần xa.

“Mái Chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Chùa Phước Huệ toạ lạc tại ngoại ô thành phố Stavanger miền tây nam đất nước Na Uy. Sau hơn 14 năm tu sửa cải đổi từ một căn nhà tư gia (350m2 diện tích nhà và 3000m2 tổng diện tích đất) để thành ngôi Chùa, như theo chương trình dự tính của Chùa sẽ sửa lại nhà đậu xe đang có làm thành chính điện và hội trường, nhưng với những thủ tục giấy phép từ chính quyền gây trở ngại và khó khăn, vì thế đến nay Chùa vẫn thiếu ngôi chính điện trang nghiêm để phụng thờ Phật, Tam Bảo và nơi tu niệm cho hàng tín chúng. Vả lại diện tích đất hiện nay của Chùa cũng không có khả năng phát triển rộng rãi, thường gặp trở ngại về bãi đậu xe khi tổ chức các đại lễ (Tết, Phật Đản, Vu Lan) và những buổi sinh hoạt đông đảo tại Chùa, đây cũng là vấn đề khó khăn xưa nay của Chùa.
Với tâm nguyện kiến lập và hoằng dương Tam Bảo cho được trang nghiêm và cũng muốn quý Phật tử, các quan khách đến Chùa có nơi rộng rãi đậu xe tới lui hơn.

Nhân duyên vào đầu tháng 10 năm 2022, chúng tôi và ban trị sự đã tìm thấy một ngôi nhà đăng bán toạ lạc tại phía nam thành phố Sandnes nằm gần khu công nghiệp Ganddal với diện tích đất rộng 11344m2 và có một căn nhà 257m2 và có sẳn một cơ sở sinh hoạt gần 300m2 với trị giá 16.401170,- Kr.
Chùa đã liên lạc tiến hành mua mảnh đất ngôi nhà đó làm đạo tràng Chùa Phước Huệ trong tương lai, nhờ sự gia trì của Tam Bảo, lực hộ niệm của Chư Tôn Đức và sức tín nguyện của chư Phật tử gần xa, nhà bank đã ưng thuận cho vay toàn bộ số tiền 16.401170,- Kr. (nhà bank sẽ lấy ngôi nhà Chùa đang có trị giá khoảng 9-10 triệu kr làm thế chấp, vì vậy Chùa sẽ đăng bán ngôi nhà đang ở trong thời gian gần nhất.)
Ngôi cơ sở mới 300m2 Chùa đã mua hiện giờ vẫn còn rất thô sơ chỉ có nền, vách và mái cỏ hoàn toàn trống rỗng bên trong rất cần sửa sang hay xây dựng lại toàn diện mới sử dụng được. Vì thế vẫn phải vay mượn thêm nhà bank (khoảng 9-10 triệu Kr) trong tương lai để được có nơi trang nghiêm phụng thờ, tu tập, sinh hoạt, phòng ốc nghỉ ngơi thuận tiện cho chư Tăng Ni và quý Phật tử xa gần.
Kính thưa quý vị:

Xưa trưởng giả trải vàng mua đất
Vì Thế Tôn xây cất đạo tràng
Ngày này chùa được khang trang
Đều do thiện tín sẵn sàng góp công.

Để ngôi tam bảo Phước Huệ ngày càng được trang nghiêm thanh tịnh và giải quyết mối lo ngại khoản số nợ nhà bank đã cho vay (với lãi hiện nay rất cao), Chùa Phước Huệ thiết tha kêu gọi tất cả quý Phật tử gần xa hãy hoan hỷ phát tâm ủng hộ cúng dường tịnh tài hoặc cho Chùa mượn (sau 3 năm Chùa sẽ từ từ hoàn trả) hay cúng dường định kỳ hằng tháng để gieo trồng nhân duyên công đức, lợi lạc cho chính mình và mọi chúng sinh mà góp phần kiến lập ngôi tam bảo Phước Huệ được thành tựu, hầu làm nơi sinh khởi căn lành, tuệ giác cho tất cả chúng ta và mọi hữu tình.

Kính chúc Chư Tôn Đức đạo thể an khang, phúc trí tịnh hành, Phật sự viên thành.

Nguyện cầu Tam Bảo, Hộ Pháp, Thiện Thần thường gia hộ cho tất cả quý Phật tử, chư vị hảo tâm thân tâm an lạc, bảo quyến hạnh phúc, cát tường như ý.

Chân thành tán thán và tri ân công đức của quý vị.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thư
T.m Tăng Chúng và Ban Trị Sự
Trụ Trì Chùa Phước Huệ
T.K Thích Vạn Tín

Mọi sự phát tâm ủng hộ
Kiến tạo xây dựng Chùa Phước Huệ xin gởi về:
(Xin ghi chú: Cúng Dường Xây Dựng)

Den Vietnamesiske og Buddhistiske Kulturforening i Rogaland
Nordea: 6022.05.04886

IBAN: NO6060220504886
(dành cho ngoài nước Nauy)

Vipps số: 527315 (Chua Phuoc Hue)

Những vị muốn lấy lại thuế xin gởi về:
Phuoc Hue Tempel DNB: 1503.96.78095 — (!)følte seg takknemlig.