LHĐT – Chương Trình Đại Lễ Phật Đản PL 2567-2023

Kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2567
Được long trọng tổ chức vào ngày mai thứ bảy 03.06.2023 từ 11g00 đến 18g00.
Kính mời quý Phật tử đồng bào, đồng hương dành thời gian về tham dự.
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
PL 2567
Từ 13g30 – 15g30
(I). Cung nghinh chư Tôn Đức.
(II). Cử hành Đại lễ Phật đản:
(1) Niệm Phật cầu gia bị
(2) Cử Quốc ca VN, Quốc ca NaUy, Đạo ca và phút nhập từ bi quán
(3) Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chương trình đại lễ
(4) Múa: Nguyện Làm Đoá Hoa Sen Bên Bồ Tát – Thiếu nữ GĐPT Thiện Tâm
(5) Đạo Từ – Hoà Thượng Cố Vấn
(6) Tốp ca Hương Từ Lan Xa – GV TVN
(7) Dâng Hoa Cúng Dường
(😎 Nghi thức Khánh Đản – Tiếng Việt, Pali
(9) Múa Về Với Chánh Pháp – OV nam Thiện Tâm
(10)

Chúc Mừng
 

Phật Đản từ Lãnh đạo hội đồng thành phố, ông Raymond Johansen

(11) Cảm tạ của Ban tổ chức.
(12) Cắt Bánh mừng Phật Đản
(13) Lễ Dục Phật
(III) Văn nghệ & ẩm thực
(14) Văn nghệ hát cho nhau nghe
– Hoàn mãn –
 
CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT TRONG NGÀY ĐẠI LỄ ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH
Trong kinh “Công Đức Tắm Phật”. Đức Phật trả lời câu hỏi của Ngài Thanh Tịnh Tuệ Bồ-Tát về công đức Tắm Phật như sau:
“Nếu ai với tâm thanh tịnh và làm muôn sự cúng dường cho chư Phật Như Lai, họ dâng hương hoa anh lạc, tràng phan lọng che, và an trí những cái gối nệm ở trước Phật cùng các đồ vật để trang nghiêm xung quanh; lấy nước thơm thượng diệu để tắm rửa Tôn tượng; thắp lên những nén hương và vận ý khởi tưởng mùi hương đó xông khắp Pháp Giới; dâng cúng thức ăn nước uống; lại dùng âm nhạc ca vịnh và tán thán công đức tối thắng của Như Lai; phát lời thệ nguyện thù thắng và hồi hướng đến vô thượng biển Nhất Thiết Trí thì công đức có được là vô lượng vô biên và tương tục mãi cho đến khi chứng quả Bồ-đề.
Vì sao thế? Phước trí của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn, vô số vô lượng, và không ai có thể sánh bằng.
Này thiện nam tử! Do bởi tắm tượng Phật với phương thức như thế, nên có thể khiến các ông cùng hàng đại chúng trời người, hiện đời thọ hưởng giàu sang, an vui, không bệnh, và sống lâu. Mọi điều cầu mong, không gì là chẳng toại. Còn bạn bè thân quyến thì thảy đều an ổn. Tám nạn tiêu trừ, ra khỏi bể khổ vĩnh viễn, không thọ thân nữ, và sớm thành chánh giác.”