Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng Trondheimsvegen. 205 2067 Jessheim ………………………. Liên Hoa Đạo Tràng 21.06.2021 Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 36 (từ 30.07.2021 đến …

LHĐT – Thông Báo Khóa Tu Học Phật Pháp Na Uy Kỳ 36 (từ 30.07.2021 đến 06.08.2021) Read more »

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Tòa Bạch Ốc tổ chức Đại lễ Phật đản với thắp nến lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, lễ kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và Niết bàn của Đức Phật (Vesak), đã được …

THÔNG CÁO BÁO CHÍ  Read more »