LHĐT – Kính Thông Báo

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Tát,
Kính thưa quý Đạo hữu Phật Tử.
Vì tình hình đại dịch đang biến động số lây nhiễm tăng trên 4000 ca mỗi ngày, hơn nữa lại xuất hiện biến chủng omikron mới dể lây lan hơn chủng delta. Và chính Phủ Na Uy ban hành lệnh giản cách bắt đầu từ ngày mai thứ năm ngày 09.12.2021 đến 09.01.2021 vì thế Khóa Tu Tịnh Độ thay vì 10 ngày sẽ đổi lại tổ chức 1 ngày lễ Vía Phật A Di Đà vào thứ bảy ngày 18.12.2021 số hạng tham dự max 50 người và Khóa Tu Học Mùa Đông sẽ hủy bỏ. Xin cáo lỗi cùng quý vị.

Kính Thông Báo
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ