LHĐT – Chương Trình Thọ Bát Quan Trai 30.10.21

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính mời Quý đạo hữu Phật tử về Liên Hoa Đạo Tràng Thọ Bát Quan Trai và tham dự Lễ Khai Đàn Dược Sư Thất Châu

Chương Trình Thọ Bát Quan Trai tháng 10

Thứ bảy ngày 30.10.2021
10g00: Giới tử vân tập
11g00: Truyền giới Bát Quan Trai
12g00: Cúng Dường Trai Tăng
Trai chủ 1.Hương LinhQuảng Hải Lê Ngọc Sinh
2. Hương Linh Ngộ Chánh Phạm Dương
13g30: Tụng Kinh Địa Tạng q thượng
15g30: Tụng Kinh Địa Tạng Q hạ
17g30: Khai Đàn Dược Sư
19g00: Dược thực
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát
23g00: Chỉ tịnh

Chủ nhật ngày 31.10.2021
05g30: Thức chúng
06g00: Công phu khuya
07g30: Tảo thực
08g30: Trà đàm
10g00: Cúng dường Tam Bảo, Tiến linh, Xả giới
11g30: Thọ trai
12g30: Hoàn mãn

Kính thông báo
KV-Liên Hoa