LHĐT – Danh Sách Trợ Giúp Covid-19 Việt Nam

Trợ Giúp Covid-19 Việt Nam

1 Nguyễn Thị Đan Thanh 5000 kr
2 Nguyễn Thị Thiều 1000 kr
3 Hoàng Thị Dung 1000 kr
4 Nguyễn Thị Thiểu + Trần Thị Kim Cúc 1 tấn gạo (6700 kr)
5 Nguyễn Thị Lip 20 triệu
6 Nguyễn Thị Thanh Bình 1000 kr
7 Nguyen Tan Buong 1000 kr
8 Hữu Ích 500 kr
9 Ban Hương Sen 1000 kr
10 Huệ Thảo 1 tấn gạo (7000 kr)
11 Như Việt 1000 kr
12 Như Hải 500 kr
13 Minh Thông 500 kr
14 Nguyên Trang 1000 kr
15 Quảng Hoa 1000 kr
16 Minh Hảo 1000 kr
17 Chơn Hành 500 kr
18 Thường Tâm 500 kr
19 Minh Huệ 500 kr
20 Trinh Huệ Diệu 500 kr
21 Hồ Thị Phi 500 kr
22 Trí Thức 200 kr
23 Như Chánh 200 kr
24 Trung Tú 500 kr
25 Trần Thị Mỹ Phương 500 kr
26 Diệu Lạc 200 kr
27 Minh Tấn 5000 kr
28 Minh Thiền 50 us
29 Phước Thơ 500 kr
30 Minh Tịnh 500 kr
31 Chúc Phú 500 kr
32 Viên Minh 200 kr
33 Phước Hoan 200 kr
34 Minh Thuỷ 1000 kr
35 Hữu Quang 1000 kr
36 PT Tønsberg 1600 kr
37 Minh Tịnh 300 kr
38 Phước Bình 200 kr
39 Hữu Nguyên 200 kr
40 Lê Hồng Phương 1000 kr
41 Ẩn danh 5 tấn gạo
42 Cô Huyền Ngà 1 tấn gạo (6700 kr)
43 Phương Tuyết Nguyễn 1000 kr
44 Thao Mi Thi Nguyen 800 kr
45 Aimy Helena 1000 kr
46 Quoc Thinh Tram 500 kr
47 Xuan Thi Nguyen 500 kr
48 Ngoc Huong Thi Pham 1000 kr
49 Vien Tuyen Nguyen 500 kr
50 Bich Ngoc Thi Vo 1000 kr
51 Thi Phuong Thao Ngo 1000 kr
52 Ta Thi Nhat Linh 1000 kr
53 Phien Ngoc Vo 2000 kr
54 Hanh Thi My Nguyen 1000 kr
55 Hong Ai Diep 1000 kr
56 Thi Nhung Nguyen 1000 kr
57 Anh Vo 1000 kr
58 Thi Hong Van Pham 1000 kr
59 Le Le Tho 500 kr
60 Anh Kieu Thi Pham 1000kr
61 Hien Minh Duong 1000kr
62 Hong Hoa Thi Nguyen 500 kr
63 Hai Van Lai 1000kr
64 Minh Thom Le 1000kr
65 Diep Thi Huong 1000kr
66 Tan Phuoc Nguyen 1000kr
67 Thi Nhu Huyen Tran 5000kr
68 Thanh Ha Thi Nguyen 300 kr
69 Hoa Diep Le 1000 kr
70 Thanh Tran 500 kr
71 Hy Le Ly 1000 kr
72 Kim Bich Thi Dinh 500 kr
73 Thao Mai Thi Vo 2000kr
74 Thy Ann Chan 1000kr
75 Sua Thi Chan 1000kr
76 Hoa Nhon Thi Dang 1000kr
77 Phuong Ngoc Thi Tran 1000kr
78 Cô Hữu Liên 1000kr
79 Cô Hữu Giác 1000kr
80 Cô Hữu Thiện 1000kr
81 Kiet Ba Tran 500kr
82 Ngoc Thieu 1000kr

Mọi đóng góp xin gởi về
Den Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203 05 15825
IBAN NR. NO 736 203 051 58 25
SWIFT/BIC : NDEANOKK
Nordea Bank
Vipps nr: 10249
Nhớ ghi chú: Trợ giúp covid-19