Khuông Việt

Chua Khuong Viet
Chùa Khuông Việt – Na Uy

                  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Na Uy Chùa Khuông Việt

Duyên khởi
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Nauy được thành lập năm 1982. Trước khi khởi xây vào năm 1995 Chùa Khuông Việt chỉ là một tịnh thất nhỏ nhoi toạ lạc về phía bắc của thành phố Oslo. Tháng 8 năm 1999 đại lễ khánh thành được cử hành dưới sự chứng minh hơn 100 Tăng sĩ khắp nơi trên thế giới.

Det nye Khuong Viet Templet ble etablert i 1999 og brukes som et forsamlingslokale og hovedkontor for Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn i Norge. Foreningen har ca. 5100 medlemmer.

  • Thời Khóa Tụng Kinh
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhựt
06g00 Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya
               
11g00 Cúng Ngọ Cúng Ngọ Cúng Ngọ Cúng Ngọ Cúng Ngọ Cúng Ngọ Cúng Ngọ
               
14g00             Kinh Phổ Môn,  A Di Đà
17g00 Kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa Kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng Kinh Dược Sư Kinh Pháp Hoa  

 

Slået op af Vien Tuong i Mandag den 1. januar 2018

Video Khánh Thành Chùa Khuông Việt năm 1999