Liên Hoa

IMG_1205

  • Thời Khóa Tụng Kinh
  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhựt
06g00 Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya Công Phu Khuya
               
               
               
19g00 Kinh Pháp Hoa Kinh Pháp Hoa Kinh Địa Tạng Kinh Địa Tạng Kinh Dược Sư Kinh Pháp Hoa  Kinh Phổ Môn,  A Di Đà