LHĐT – Chương Trình Pháp Hội A Di Đà 13.12-22.12.2021

Nam Mô A Di Đà Phật,
Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử

Nhân mùa Lễ Vía Đấng Từ Phụ A Di Đà, Đạo Tràng Khuông Việt – Liên Hoa long trọng tổ chức Pháp Hội Tụng Kinh Tịnh Độ và Niệm Phật A Di Đà, hầu hồi hướng đến chúng sinh trong lục đạo hồi thoát ly khổ ách, thế giới mưa thuận gió hòa, đại dịch sớm tiêu trừ. Mai hậu sinh nước An Dưỡng.

Chương Trình Pháp Hội A Di Đà
Từ 13.12 – 22.12 .2021 (10 ngày)

Thứ hai ngày 13.12
17g30: Khai Đàn
19g00: Thọ Trai
20g00: Niệm Phật

Thứ ba đến thứ 6 (14
12 đến 17.12) và thứ hai đến thứ tư ( 20.12-22.12)
06g00: Công phu khuya
08g00: Tảo Thực
10g00: Ba Kinh Tịnh Độ
12g00: Thọ Trai
15g30: Niệm Phật
17g30: Ba Kinh Tịnh Độ
19g00: Dược Thực
20g00: Niệm Phật

Thứ bảy ngày 18.12
06g00: Công phu khuya
08g00: Tảo Thực
10g00: Ba Kinh Tịnh Độ
12g00: Thọ Trai
14g00: Ba Kinh Tịnh Độ
15g30: Thuyết Pháp
17g30: Cúng Hoa Đăng
19g00: Dược Thực
20g00: Niệm Phật

Chủ nhật ngày 19.12
06g00: Công phu khuya
08g00: Tảo Thực
10g00: Ba Kinh Tịnh Độ – Cúng Tam Bảo – Cúng Linh
12g00: Thọ Trai
15g30: Niệm Phật
17g30: Ba Kinh Tịnh Độ
19g00: Dược Thực
20g00: Niệm Phật

Thay mặt bổn tự kính mời quý Liên hữu dành thời gian về tu học. Kính chúc quý vị và quý quyến những ngày cuối năm an lạc, hạnh phúc.

Trân trọng kính mời
Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng