LHĐT – THÔNG BÁO THAM DỰ ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU 30.10.2021

THÔNG BÁO THAM DỰ ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU
Nhằm tạo thắng duyên cho quý Phật tử được bình an lợi lạc và nguyện cầu cho thế giới đại dịch sớm vượt qua và người dân trở lại đời sống bình thường. Liên Hoa Đạo Tràng tổ chức Pháp Hội Dược Sư Thất Châu từ thứ bảy ngày 30.10.2021 đến 06.11.2021. Kính mời quý Phật tử dành thời gian về tham dự hầu góp lời cầu nguyện.

Khai Đàn Dược Sư
Thứ bảy ngày 30.10.2021
17g30: Khai Đàn Dược Sư
19g00: Dược Thực
20g00: Thuyết Pháp
21g30: Bố Tát

Từ chủ nhật 31.10 đến thứ sáu 05.11
17g30: Trì Tụng Dược Sư

Thứ bảy ngày 06.11.2021
Huân Tu, Hoa Đăng Tán Đàn Dược Sư

10g00: Trì Dược Sư 3 biến
12g00: Cúng Dường Trai Tăng
13g30: Trì Dược Sư 3 biến
15g30: Thuyết Pháp
17g30: Cúng Hoa ĐăngTán Đàn.
19g00: Thọ Trai
20g00: Hoàn Mãn