Thành Kính Phân Ưu Bà TÔ THị THƠM Pháp danh Diệu Quế

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nhận được tin buồn bà bà (mẹ chồng) của Đaọ hữu Hoàng Thị Thoa pháp danh Diệu Hương là Phật tử

TÔ THị THƠM
Pháp danh Diệu Quế

Sinh năm 1934 (Giáp Tuất), vì tuổi cao sức yếu, mất tại tư gia Việt Nam lúc 01g00 sáng ngày 09.10.2021 (nhằm 04.08.Tân Sửu), hưởng thọ 88 tuổi. Lễ Kí Tự tại Liên Hoa Đạo Tràng lúc 10g00 ngày 10.10.2021

Thay mặt Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình Đaọ hữu, nguyện cầu hương linh Cụ Bà vãng sinh Cực Lạc.