LHĐT – Thông Báo Huân Tu Tịnh Độ 21.08.21

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát,
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu lại về, mùa của báo ân và tri ân, nên Chùa tổ chức khóa tu Tịnh Độ 1 ngày vào ngày thứ bảy 21.08.2021 (nhằm 14.07.Tân Sửu) hầu hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện đời cũng như cha mẹ quá khứ. Chương Trình như sau:
09g30 11g30: Niệm Phật
12g00: Quá Đường
13g30 – 16g00: Sám Hối – Niệm Phật
16g30: Cúng Thí Thực và Hương Linh thờ tại Chùa
Kính chúc quý vị và quý quyến vô lượng an lạc, cát tường.
Kính
Liên Hoa Đạo Tràng