LHĐT – Thông Báo Huân Tu 08.01.2022

Thông Báo Thay Thư Mời

Liên Hoa ngày 02.01.2021
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa quý Đạo hữu Phật Tử,

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới cội cây Bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với nhân loại. Chính từ sự kiện này, con đường giải thoát và giác ngộ được khai mở, nếp sống từ bi và trí tuệ được thiết lập, sự an lạc giải thoát lan tỏa khắp nơi trên thế giới.

Để kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thành Đạo PL 2565 – DL 2022 . Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng tổ chức khóa Trì tụng Kinh Pháp Hoa trọn bộ vào ngày thứ bảy 08.01.2022 ( nhằm 06.12.Tân Sửu)
09g00 – 12g00: Quyển 1,2 và 3
12g15: Thọ Trai
13g30 – 15g30: Quyển 4, 5
16g00 – 18g00 Quyển 6, 7
18g30: Thọ Trai – Hoàn Mãn

Kính mời quý Phật Tử thu vén thời gian đăng kí về tham dự. Kính chúc quý vị và quý quyến một năm mới vạn sự cát tường, tuỳ tâm mãn nguyện, bồ đề tâm tăng trưởng.

Thông Báo thay Thư mời
Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ

Ghi chú
– Số lượng người tham dự 50
– Giữ khoảng cách
– Đeo khẩu trang