LHĐT – Thông Báo

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử
Ngày mai 14.04  (25.05.2021) Sám Hối tại Chùa Khuông Việt lúc 17g00 số lượng người tham dự max 20 người (xin đăng kí).
Và ngày mốt 15.04 (26.05.2021) lễ Phật Đản PL 2565 , xuất gia và chúc thọ lúc 10g30 tại Liên Hoa số lượng người tham dự max 20 người (xin đăng kí).
Lễ Phật Đản cho đại chúng ngày 05.06 BTC đang đợi tiltak mới  ngày 25.05.2021 của Ullensaker kommune và sẽ thông báo sau
Kính
Tỳ Khưu Thích Viên Ngộ