Lễ Thành Nhân theo nghi thức Phật giáo

Lễ Thành Nhân theo nghi thức Phật giáo

Bạn có biết rằng ở Na Uy người ta có thể làm lễ thành nhân theo nghi thức Phật giáo không?
Kể từ năm 2020 bạn có thể chọn lựa làm lễ thành nhân theo nghi thức Phật giáo, trước khi làm lễ, bạn cần phải tham dự một khoá học, trong đó bạn sẽ được học hỏi về Phật giáo, bạn sẽ hiểu chính mình rõ hơn và sẽ quen biết nhiều thiếu niên khác. Tuy rằng trong khóa học có một số công việc phải làm, nhưng phần nhiều đều rất là thú vị. Sau khi khóa học xong xuôi, bạn sẽ dự một cuộc lễ mãn khóa rất trang nghiêm, trong cuộc lễ chư tôn hòa thượng và quý thầy sẽ chúc nguyện và cấp bằng chứng minh cho bạn.
Khóa học này được tổ chức như thế nào ?
Khóa này có khoảng 30 tiết học, gồm hai lần tụ họp mà bạn sẽ ở trong một chùa gần Oslo với học viên khác.  Trong suốt khóa học bạn sẽ ở trong chùa 4 ngày 3 đêm. (Lần đầu 2 đêm và lần thứ hai một đêm.) Ngoài những giờ học trong lớp, còn có sinh hoạt chia nhóm thảo luận và hoạt động xã giao vào chiều tối. Các học viên sẽ dùng cơm chung và có giờ nghỉ chung để sinh hoạt tự do. Ban tổ chức cố gắng tạo điều kiện để các học viên quen biết với nhau và có thể kết nối được nhiều tình bạn.
Bạn sẽ học gì trong khóa học này?
Bạn sẽ học về giáo lý Phật giáo. Ban tổ chức sẽ lựa chọn những điểm quan trọng nhất và giải thích cách sao cho các học viên dễ tiếp thu. Bạn sẽ được học những điều sau đây :

Cuộc đời của Đức Phật

Khởi nguyên/Sự hình thành của Phật giáo.

Giáo lý nghiệp lực.

Cái gì xảy ra khi con người chết đi.

Giới luật

Thiền

Những truyền thừa khác biệt

Lịch sử Phật giáo

Những đề tài thiết thực : bạn bè, gia đình, sự công bằng, môi trường sinh sống, v.v.

Sẽ không có cuộc thi trong suốt khóa học. Ban tổ chức tạo điều kiện để cho bạn có thể hiểu biết thêm về Phật giáo vá đào sâu các vấn đề quan trọng. Khóa học bằng tiếng Na Uy.
Bạn phải làm sao để tham dự lễ thành nhân theo nghi thức Phật giáo
Bạn có thể ghi danh để tham dự lễ thành nhân theo nghi thức Phật giáo bằng cách gởi e-mail ghi danh hoặc thư ghi danh cho Tổng hội Phật giáo qua địa chỉ :
E-mail : kontor@buddhistforbundet.no , Thư : Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.
Bạn phải ghi rõ tên họ, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, số điện thoại và địa chỉ e-mail. Bạn phải đóng học phí khóa học Kr.1500 vào chương mục 1254.20.20472. Bạn sẽ nhận được xác nhận ghi danh và thông báo của khóa học sau khi ban tổ chức nhận được học phí của bạn.
Bạn có thể tìm hiểu các chi tiết về khóa lễ thành nhân trong năm trên trang mạng của chúng tôi : www.buddhistforbundet.no