LHĐT – NỘI QUY Về Chùa Lễ Phật Đầu Năm Trong Mùa Dịch

NỘI QUY
Về Chùa Lễ Phật Đầu Năm Trong Mùa Dịch
Mùng 1, 2 và 3 Tết Tân Sửu
(12,13 và 14.02.2021)

1. Xin quét mã QR lúc vào và ra.
2. Xin tuân thủ theo sự hướng dẫn của Nghĩa Công (Vakt).
3. Mỗi vị vào lễ Phật được 30 min.
4. Bên trong Điện Quan Âm chứa được 40 vị, nếu đủ số lượng 40, xin quý Phật tử vui lòng đứng xếp hàng đợi bên ngoài.
5. Đeo khẩu trang khi di chuyển, khi ngồi một chổ có thể tháo ra.
6. Giữ khoảng cách với người không chung nhà tối thiểu 1 m tính từ vai sang vai.
7. Rữa tay bằng thuốc sát trùng.
8. Vào một lối và ra lối khác.