Thành Kính Phân Ưu Phật tử Thiều Công Danh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Lại nhận thêm một tin buồn trưa hôm nay lúc 14h25 tại Rikshospital,

đạo hữu Phật tử Thiều Công Danh sinh ngày 07.10.1974 hưởng dương 48 tuổi không kịp nói lời từ giả gia đình đã ra đi vĩnh viễn để lại vợ và ba con thơ.
Xin thay mặt Tăng Ni – Phật tử xin thành thật chia buồn cùng gia đình, nguyện cầu Hương Linh vãng sinh lạc cảnh.