Thành Kính Phân Ưu cụ Ông  Nguyễn Hữu Mình Pháp danh: Minh Mẫn

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân phụ của Đh Chi, Hiệp là

cụ Ông  Nguyễn Hữu Mình Pháp danh: Minh Mẫn

sinh năm: 1943 thọ 79 tuổi vừa mất tại Hoa Kỳ ngày 07.04.2021 ( nhằm ngày 26.02 Tân Sữu)

Thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình, nguyện cầu hương linh Cụ ông vãng sinh cảnh giới Cực Lạc.