Thành kính phân ưu Cụ Ông Nguyễn Văn Dậu, pháp danh Như Tín

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nhận được tin buồn thân phụ của Đạo hữu Dân, Dung là

Cụ Ông Nguyễn Văn Dậu, pháp danh Như Tín, nguyên Cố Vấn Chi Hội PG ARENDAL

sinh ngày 09.08.1945 (Ất Dậu).

Từ trần ngày 01.09.2023 lúc 16:46, nhằm ngày 17.07 Quý Mão.

Thay mặt Tăng Ni Phật Tử KV – LH và Trường Việt Ngừ thành thật chia buồn cùng gd. Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông sớm vãng sinh Cực Lạc