Thành kính phân ưu Cụ Bà Trần thị Thiêu pháp danh Diệu kim

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nhận được tin thân mẫu Đạo Hũu Danh Gái là

Cụ Bà Trần thị Thiêu pháp danh Diệu kim

đã quá vãng lúc 23g30 tối ngày 22/8_2023 nhầm ngày mùng 7/7 _ 2023 tai Việt Nam

hương thọ 93 tuổi.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử thành kính phân ưu cùng gia đình. Nguyện cầu Hương Linh Cụ bà vãng sinh Cực Lạc.