Thành kính phân ưu cụ bà Nguyễn Thị Ngọc Pháp danh Minh Thiền

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nhận được tin buồn thân mẫu của Đh Hữu Tâm Trần Quốc Tuấn là cụ bà

Phật tử Pháp danh Minh Thiền Nguyễn Thị Ngọc
Sinh 1940
Mất ngày mùng 6 tháng 7 ÂL, lúc 15:30 tại thị xã Vàm Láng, huyện Gò Công, Tiền Giang, Việt Nam.
Hưởng thọ 83 tuổi.

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng và Ban Giám Hiệu, Giáo Viên Trường Việt Ngữ thành kính phân ưu cùng gia đình và nguyện cầu hương linh cụ bà vãng sinh Lạc Cảnh.