Thành Kính Phân Ưu cụ bà Nguyễn Thị Thiệt pd Diệu Chơn

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Nhận được tin buồn thân mẫu và và nghĩa tế của gđ Đh Võ Thị Hương pd Diệu Minh
Nguyễn An Hai Huệ Uyên là Phật tử

Nguyễn Thị Thiệt pd Diệu Chơn
Sinh: 1929
Thọ: 94 t
Đại hạng 25.02 nhâm Dần tại Hoa Kỳ

Nguyễn Hải Tùng
Sinh: 12.05.59
Thọ: 62 tuổi
Đại hạng ngày 23.02. Nhâm Dần tại Hoa Kỳ

Lễ kí tự được cử hành tại Liên Hoa Đạo Tràng lúc 10g00 ngày 03.04.2022

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa, Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh vãng sinh Cực Lạc.