Sinh Hoạt tháng 9 & 10

Sinh hoạt tháng 9

Chủ nhựt ngày 18.09.2016
13g00- 13g45: Giáo lý cho thiếu nhi
14g00- 15g00: Lễ Cầu An
15g10 – 16g00: Thuyết Pháp “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
16g10: Tiến Linh

Thứ bảy và chủ nhựt ngày 24, 25.09.2016
Thọ Bát Quan Trai tại chùa Khuông Việt (có chương trình riêng)

Chủ nhựt ngày 25.09.2016
10g00: Chung thất của Đ.h Quảng Định Trần Văn Đưng
13g00- 13g45: Giáo lý cho thiếu nhi

Thứ sáu 30.09.2016
17g00: Sám hối
18g00: Thuyết pháp
19g00: Vãng thực

Sinh hoạt tháng 10

Chủ nhựt ngày 02.10.2016
13g00- 13g45: Giáo lý cho thiếu nhi
14g00- 15g00: Lễ Cầu An
15g10 – 16g00: Thuyết Pháp “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
16g10: Tiến Linh

Chủ nhựt ngày 09.10.2016
13g00- 13g45: Giáo lý cho thiếu nhi
14g00- 15g00: Lễ Cầu An
15g10 – 16g00: Thuyết Pháp “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
16g10: Tiến Linh

Thứ sáu ngày 14.10.2016
17g00: Sám hối
18g00: Thuyết pháp
19g00: Vãng thực

Chủ nhựt ngày 16.10.2016
13g00- 13g45: Giáo lý cho thiếu nhi
14g00- 15g00: Lễ Cầu An
15g10 – 16g00: Thuyết Pháp “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
16g10: Tiến Linh

Chủ nhựt ngày 23.10.2016

14g00- 15g00: Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Cúng Hoa Đăng

Thứ bảy và chủ nhựt ngày 29, 30.10.2016
Thọ Bát Quan Trai tại chùa Khuông Việt (có chương trình riêng)


Những tin khác