Thư Mời Tết Hạ Nguyên

Thư Mời Tết Hạ Nguyên

hoasen11Chủ nhựt ngày 13.11.2016
(nhằm 14.10.Bính Thân)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa,

Hằng năm cứ mỗi độ thu qua đông lại, tiết trời se lạnh báo hiệu mùa Tết Hạ Nguyên lại về, ngày mà người con Phật thực tập lòng biết ân và đền ân đối với Tam Bảo, với Thầy Tổ, với Cha Mẹ và cũng như những vật thực mà mình thọ dụng.

Thế nên Chùa Khuông Việt sẽ tổ chức Tết Hạ Nguyên vào ngày 13.11.2016 (nhằm 14.10.Bính Thân) tại Chùa Khuông Việt. Chương trình như sau:

11g00: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ – Cúng Ngọ
12g30: Thọ trai
14g00: – Tụng Kinh Vô Lượng Thọ
             – Sám Hối 35 vị Phật
             – Thí Thực – Tiến Linh
16g00: Thuyết Pháp
17g00: Thọ Trai

Thay mặt bổn tự kính mời quý đạo hữu Phật tử gần xa, dành thời gian quý báu về tham dự Tết Hạ Nguyên vào ngày và giờ nêu trên. Kính chúc quý vị và gia quyến vạn sự kiết tường, tuỳ tâm mãn nguyện.

Kính
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ

 


Chương Trình Sinh Hoạt Tháng 11.2016

  • Chủ nhựt ngày 06.11.2016

13g00: Giáo lý cho thanh thiếu nhi tại trường Việt Ngữ
14g00: Tụng Kinh
15g15: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh: Thất thứ 6 H.L Lê Thị Đạn, Thất Thứ 2 H.L Võ Văn Phước, Thất thứ 2 H.L Nguyễn Thị Bảy
17g00 Thọ trai

  • Chủ nhựt 13.11 Tết Hạ Nguyên (có chương trình riêng)
  • Chủ nhựt 20.11

13g00: Giáo lý cho thanh thiếu nhi
tại trường Việt Ngữ
14g00: Tụng Kinh
15g15: Thuyết Pháp
16g15: Tiến Linh H.L Võ Văn Phước, H.L Nguyễn Thị Bảy
17g00 Thọ trai

  • 26 vày 27.11.2016 Thọ Bát Quan Trai (có chương trình riêng)

kiet-dong1 kiet-dong2 kiet-dong3