Thông Báo Cức Trợ Lũ Lụt Miền Trung

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát,
cuu-tro cuu-tro1
Ban Từ Thiện Liên Hoa, Na Uy sẽ kết hợp cùng Chùa Thường Quang, Q8, Sài Gòn tặng 2000 phần quà đến cho đồng bào lũ lụt ở hai Tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vào ngày 8, 9, và ngày12, 13.11.2016. Mỗi phần quà gồm có 1 thùng mì, 1 tấm bạt nilon, và 1 bao thơ 400,000 đồng.

Xin quý vị hoan hỷ tiếp tục phát tâm trợ giúp cho đồng bào lũ lụt, và xin gởi về trương mục :

Det Vietnamesiske Buddhist
Khuong Viet Tempel
6203.05.15825
Iban nr: NO73 ‎62030515825
Swift/Bic: NDEANOKK
(Xin ghi chú “Cứu Trợ Miền Trung”)

Vipps nr: 10249

Kính chúc quý vị và gia quyến mọi sự thắng duyên, tuỳ tâm sở nguyện.

Kính
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ

Phương Danh Phật Tử Cứu Trợ Đồng Bào Lũ Lụt cập nhật ngày 06.11.2016

cuu-tro10 cuu-tro11 cuu-tro12 cuu-tro15 cuu-tro16 cuu-tro17 cuu-tro18 cuu-tro19 cuu-tro20