Vé Số Gây Quỹ Xây Dựng Quán Âm Điện


quanamdien_05

Vé Số Gây Quỹ Xây Dựng Quán Âm Điện

được xổ ra như sau:
–        Giải Độc Đắc:    1 chuyến Hành Hương Ấn Độ trị giá 20 000kr

Vé số:        2769

–        Giải Nhất:           1 TV trị giá 8000 kr

Vé số:        2928

–        Giải Nhì:            1 Ipad trị giá: 5000 kr

Vé số:        0000

–        Giải Ba:              Trị giá 2000 kr

Vé số:        2597

10 giải khuyến khích trị giá 500 kr

  1. Vé số: 0282
  2. Vé số: 2128
  3. Vé số: 2118
  4. Vé số: 2730
  5. Vé số: 1767
  6. Vé số: 1904
  7. Vé số: 0173
  8. Vé số: 2129
  9. Vé số: 0519
  10. Vé số: 1729

Nhận giải thưởng xin liên lạc với Cô Viên Hạnh số đt: 41232513

Xin lưu ý! nhận giải thưởng giới hạn một tháng kể từ khi xổ.

A Di Đà Phật