Thư Mời Tham Dự Lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà

Thư Mời Tham Dự 
                               Lễ Khánh Đản Đức Phật A Di Đà, Mừng Năm Mới 2017 và

                               Tưởng niệm Cố Thượng Tọa Thích Quán Không
Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính thưa quý đồng bào đồng hương Phật tử gần xa,

Đối với hàng Phật tử Đại thừa đặc biệt là hành giả tu Tịnh Độ, không ai là không biết đến hành trạng tu tập từ bi lợi tha của Đức Phật A Di Đà. Ngài là giáo chủ cảnh giới phương Tây Cực Lạc được đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến, và còn khuyên chúng sinh cõi Ta Bà vào thời mạt pháp muốn đoạn trừ tham dục, thoát ly khổ đau chấm dứt luân hồi sinh tử thì hãy chí thành, nhứt tâm xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, làm các việc thiện, phụng dưỡng cha mẹ và trì tụng Đại thừa kinh điển, thì khi lâm chung sẽ được Phật A Di Đà và thánh chúng từ bi tiếp dẫn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Để kết chặt thiện duyên với Đức Phật A Di Đà và tưởng niệm công đức của Cố Thượng Toạ Thích thượng Quán hạ Không, Chùa Khuông Việt long trọng tổ chức:

Lễ Khánh Đản Phật A Di Đà và Mừng Năm Mới 2017
    Chủ nhựt ngày 01.01.2017

14g45: Chư Phật tử vân tập
15g00 – 16g15: Lễ 48 đại nguyện Phật A Di Đà, Cúng Thí Thực
16g15 – 16g45: Tiến linh
17g00 – 18g00: Cúng hoa đăng, và pháo hoa.
18g15- 18g30: Khai thị của H.T Phương Trượng Thích thượng Trí hạ Minh
18g30: Đốt pháo hoa dâng cúng Phật A Di Đà và mừng năm mới 2017
19g00: Liên hoan mừng năm mới.
21g00: Hoàn mãn.

   Chủ nhựt ngày 08.01.2017 Lễ Huý Nhựt Cố Thượng Toạ Thích Quán Không

10g45: Quý Phật tử vân tập
11g00: Tụng Kinh A Di Đà và Cúng Ngọ
12g30: Quá đường
14g00: Tụng Kinh
15g00: Thuyết pháp
16g15: Tiến linh
17g00: Hoàn mãn.

Kính mời quý đồng hương Phật tử gần xa nhín thời gian quý báu về Chùa tham dự lễ.

Thay mặt Chùa Khuông Việt

Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ