LHĐT – Thông Báo Tùng Hạ

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát,
Kính thưa quý đạo hữu Phật tử,

Ngoài những ngày Thọ Bát định kỳ, tuần của cuối tháng ra, thì quý vị cũng có thể về Liên Hoa trong mùa Hạ này Thọ Bát và tùng Hạ vào những ngày âm lịch 14, 15, 30 và mùng 1.

Chương Trình như sau
Ngày 14, 30
10g00 Truyền giới
10g30 Tụng Kinh
12g00 Quá Đường, kinh hành
15g30 Tụng Kinh
17g30 Sám Hối

Kính thông báo.