LHĐT – Thông Báo

Nam Mô A Di Đà Phật,

vì tình dịch bệnh virus corona biến thể bùng phát và lây nhiễm nhanh, nên nhiều kommune lock down và không cho tổ chức lễ, nên chương trình Sám Hối tại Chùa KV và Tụng Kinh Pháp Hoa tại Liên Hoa bị hủy bỏ.

Kính thông báo