LHĐT – Chương Trình Dược Sư Thất Châu 26.02.2021

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Phật tử gần xa,

Tết Tân Sửu năm nay vì tình hình biến thể corona chủng mới, nên chính phủ Na Uy chỉ cho tập trung không quá mười người, nên chúng ta đã không gặp nhau được. Nay tình hình đã tạm ổn. Nhân dịp đầu xuân năm mới Chùa tổ chức Dược Sư Thất Châu để chúng ta cùng nhau tu tập và góp lời cầu nguyện dịch bệnh mau qua, nhà nhà an vui.

Chương Trình Dược Sư Thất Châu

Thứ 5  25.02 ( nhằm 14.tháng Giêng)
17g30: Sám Hối

Thứ sáu ngày 26.02 (nhằm 15.tháng Giêng)
17g30 Khai Đàn Dược Sư

Thứ bảy ngày 27.02 đến thứ sáu ngày 05.03
06g00 Tụng Chú Lăng Nghiêm
10g00 Tụng Dược Sư 3 biến
12g00: Thọ trai
15g00 Tụng Dược Sư 3 biến
17g30 Tụng Dược Sư 1 biến

Thứ bảy ngày 06.03.2021
10g30 Dâng sớ cầu an
12g00: Cúng Dường Trai Tăng
14g00 Thuyết Pháp
15g30 Cúng thí thực
17g00: Hoàn mãn

Thay lời BTC nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức đạo thể khinh an, chúng sinh dị độ, quý đạo hữu Phật tử, bồ đề quả mãn, tâm tưởng sự thành, lục thời cát tường.

Kính
Liên Hoa Đạo Tràng