Thành Kính Phân Ưu – PT Trần Thu Cúc pháp danh An Quang

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nhận được tin buồn Đạo hữu Bồ Tát Giới cl Pháp danh An Quang thế danh Trần Thu Cúc sinh năm 1946, vừa vãng sinh tại viện dưỡng lão Kanterellen lúc 03g15 ngày 27.01.2021 ( nhằm ngày 15.12.Canh Tý) hưởng thọ 74 tuổi.
Thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử Khuông Việt – Liên Hoa Đạo Tràng thành kính phân ưu cùng gia đình, nguyện cầu hương linh Cụ bà vãng sinh cảnh giới Cực Lạc.