Thành Kính Phân Ưu Phật tử Arne Andersen

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,

Nhận được tin buồn hiền phu của Phật tử Thiện Xuân Phan Ngọc Mai

Là Phật tử Arne Andersen
Sinh 27.03.1943
Tử: 31.07.2022
Thọ: 79 tuổi
Tang lễ được cử hành ngày thứ hai lúc 10g30 ngày 15.08.2022 tại Alfaset Kapell

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình nguyện cầu hương linh Cụ ông vãng sinh Cực Lạc.