Thành Kính Phân Ưu – Ông Phạm Dương Pháp danh Ngộ Chánh

Nhận được tin buồn
Thân phụ của Đạo hữu Huệ Tâm Phạm Thị Hoài Thương là Phật tử

Pháp danh Ngộ Chánh
thế danh Phạm Dương

Sinh năm 15.05.1948 ( Mậu Tí), vì bệnh duyên đã thất lộc tại Việt Nam ngày 15.10.2021 ( nhằm 10.09.Tân Sửu). Hưởng thọ 74 tuổi

Thay mặt Tăng Ni Phật tử Khuông Việt- Liên Hoa Đạo Tràng thành kính chia buồn cùng gia đình Huệ Tâm và Minh Chính, nguyện cầu hương linh vãng sinh Cực Lạc.